پرفروش ترین گندم وارداتی

به دلیل قیمت بالای گندم های داخلی، واردات این محصول به کشور بیش تر بوده و به همین دلیل پرفروش ترین انواع گندم در ایران، مربوط به گندم وارداتی است.
میوه گندم دارای چندین بخش می باشد که می توان به گیاهک، سبوس و آندوسپرم اشاره کرد. همچنین گفته شده است که میزان پروتئین و چربی در گندم بالا بوده و حدود 14 درصد از وزن گندم مربوط به پوسته آن می باشد.
گندم های داخلی دارای گلوتن کمتری نسبت به گندم های وارداتی می باشند و به همین دلیل ارزش کیفی آن ها پایین تر بوده است. با توجه به قیمت گندم های وارداتی و کیفیت آن ها، پرفروش ترین محصول در بازار به شمار می رود.