احتکار 200 تن گندم در فومن باعث گرانی نان شد

انسانها از زمانهای گذشته تا به امروز برای تغذیه خود از کاشت گندم استفاده می کنند که این امر باعث شده تا در تمامی کشورهای دنیا شاهد رونق این محصول شود. در این بین خرید عمده گندم بسیار حائز اهمیت است چرا که تاثیر بسزایی در قیمت کل دارد.

شایان ذکر است که در هر زمانی که گندم افزایش قیمت پیدا می کند، قیمت عمده گندم نیز افزایش پیدا می کند. امسال با کمبود بارشها و نامساعد بودن هوا، کشت گندم بسیارکم بوده است.

اگر به دنبال گندم باکیفیت با درجه گلوتن متفاوت هستید توصیه می شود تا از فروشندگان به نامی که هنگام فروش عمده گندم به کیفیت و مرغوب بودن این محصول توجه دارند و از فروش محصول بی کیفتی ممانعت می کنند.

شایان ذکر است که در کل دو نوع گندم داریم که یکی از آنها گندم کامل می باشد که برای تهیه نان به طور معمول از آن استفاده می نمایند و نوع دیگر آن گندم دوروم لرستان است که در شهر لرستان تولید می شود و در رشته، پاستا، استفاده می شود.